MANIFEST

Voor ons betekent feminisme dat we ons inzetten voor gelijkwaardigheid ongeacht gender. Ons feminisme is bovengronds: zichtbaar, benaderbaar, open en inclusief.

  • Zichtbaar — Omdat we zowel seksisme als de strijd daartegen zichtbaar willen maken.
  • Benaderbaar — Kom kijken of mail ons. We zijn bevlogen, niet bekrompen. We willen gezien en gehoord worden, maar ook horen en zien. We staan radicaal open voor dialoog, omdat een overtuiging die wordt uitgedaagd en aangescherpt, des te sterker staat.
  • Open — Onze agenda wordt bepaald door alle betrokkenen samen. Iedereen heeft inspraak, want voor feminisme heb je geen diploma nodig. De Bovengrondse is plat en niet-hiërarchisch.
  • Inclusief — Wij willen inclusief en maatschappijkritisch feminisme, dat oog heeft voor verschillende vormen van ongelijkheid.

Dit manifest groeit met ons mee. Wil je het helpen groeien, mail ons dan.