Gelijkwaardigheid ongeacht gender

Het vertegenwoordigen van feminisme anno nu.

Het ondersteunen van nieuwe feministische initiatieven.

Het aanwakkeren van publiek debat.

Het signaleren en aankaarten van achteruitgang.

Het scherp houden van de samenleving.