Het Nieuwe Spelalfabet

/

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen zich kunnen identificeren met onze taal, presenteert De Bovengrondse Het Nieuwe Spelalfabet: een wetenschappelijk onderbouwde namenlijst die de huidige Nederlandse samenleving wél representeert.

Dat is belangrijk omdat de manier waarop we dingen zeggen beeldvormend en beeldbepalend zijn. Zo toont wetenschappelijk onderzoek bijvoorbeeld aan dat woorden en woordcombinaties die we in taal horen meebepalen in de manier waarop we de wereld waarnemen en indelen.

Het is tijd voor een ander verhaal over abortus. Een verhaal over het recht gewenst te zijn. Een verhaal over het recht om te kiezen. Abortus redt levens.

Het nieuwe spelalfabet

Waarom is dit nodig?

Op enkele namen bestaat het oude Nederlandse spelalfabet alleen uit ouderwetse witte mannennamen. Hiermee bevestigen we keer op keer de witte mannennorm én reproduceren we, onbewust, een beeld van de samenleving dat niet bestaat (en nooit bestaan heeft). Dit is beeldvormend en beeldbepalend. Wetenschappelijk onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat woorden en woordcombinaties die we in taal horen, meebepalen in de manier waarop we de wereld waarnemen en indelen. Daarnaast heeft onze woordkeuze een psychologisch effect en daarmee gevolgen voor mensen en samenleving. Zo zijn we bijvoorbeeld, ook in taal, gewend om mannen voor vrouwen te plaatsen.

Wij vinden dat het spelalfabet, iets wat we dagelijks gebruiken, een afspiegeling moet zijn van de samenleving. Want Nederland bestaat niet alleen uit Antons en Pieters. Sterker nog: dat heeft het nooit bestaan.

Ook stellen we de wit-mannelijke norm, ook in taal, ter discussie. Daarom hebben we niet-mannelijke en namen die voornamelijk gedragen door mensen van kleur in het nieuwe spelalfabet verwerkt. Hiermee hopen we een inclusievere afspiegeling van Nederland te schetsen en bij te dragen aan het normaliseren van deze namen.

Door een alternatief te bieden voor het oude spelalfabet, kaarten we niet alleen een probleem aan maar komen we ook met de oplossing.

In de media

volkskrant-logo-1
met het oog op morgen logo
AD-Logo-1

Het Nieuwe Spelalfabet is wel representatief, zie hetnieuwespelalfabet.nl @debovengrondes #hetnieuwespelalfabet